logo • baner1.png
 • baner2.png

Rekuperacja

Centrala wentylacyjna - Rekuperator.


Najbardziej efektywna i energooszczędna centrala rekuperacyjna na rynku. 
Rekuperator przeciwprądowy Mistral PRO to wysoki odzysk ciepła i zmniejszone koszty użytkowania.

MISTRAL PRO to linia central wentylacyjnych z wymiennikiem przeciwprądowym przeznaczona dla wymagających użytkowników. Kompaktowa obudowa centrali została zaprojektowana tak, by przy zwartej konstrukcji zapewnić pełną funkcjonalność i łatwość obsługi.

Cechy charakterystyczne

 • Centrale z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła.
 • Wysoki realny odzysk ciepła: 75-93%.
 • Szczelny bypass wymiennika ciepła z siłownikiem.
 • Wyjątkowo ciche i ekonomiczne dmuchawy dwustronnie ssące EC firmy ebm-papst.
 • Niski pobór energii elektrycznej, dla PRO 400 współczynnik SFP na poziomie 0,22 W/(m3/h).
 • Bardzo efektywna i ekonomiczna praca centrali w czasie mrozów.
 • Nagrzewnica elektryczna wstępna wbudowana wewnątrz urządzenia.
 • Możliwość płynnej, niezależnej regulacji wydajności nawiewu i wywiewu.

Przeznaczenie

W ofercie dostępne są centrale MISTRAL PRO o wydajnościach od 400 do 1200 m3/h. Centraleprzeznaczone są do wentylacji pomieszczeń bytowych i należy ich używać wyłącznie w warunkach normalnej eksploatacji obiektu. Nie wolno używać central do usuwania zanieczyszczeń technologicznych, powietrza ze znaczną ilością pyłów, kurzu oraz zawierającego agresywne lub wybuchowe związki chemicznie.

Akustyka

Dodatkowym atutem jest także cicha praca centrali. Zastosowano nowe wentylatory niskociśnieniowe, dedykowane do zastosowań w aplikacjach wentylacyjnych, firmy Ebm-papst. Zoptymalizowany aerodynamicznie kształt wirnika, pozwala obniżyć poziom hałasu o połowę w stosunku do dotychczasowych rozwiązań.

Przeciwprądowy wymiennik ciepła

Wymiennik o dużej czynnej powierzchni wymiany charakteryzuje się bardzo wysokim realnym odzyskiem ciepła utrzymywanym nawet w czasie mrozów (wysoka odporność na zamarzanie).

Unikatowa konstrukcja przeciwprądowych wymienników PRO-VENT zapewnia skuteczne odprowadzanie skroplin do strefy dodatnich temperatur, gwarantując sprawną i ekonomiczną pracę centrali w czasie mrozów.

Specjalna, zastrzeżona w Urzędzie Patentowym konstrukcja wymiennika zapewnia:

 • wysoki odzysk ciepła na poziomie 75–93%,
 • wysoką odporność na zamarzanie,
 • minimalne straty ciśnienia.

Nowy przeciwprądowy wymiennik ciepła zastał zoptymalizowany pod względem zwiększenia odzysku ciepła oraz minimalizacji oporów hydraulicznych.

Większość wymienników płytowych ma budowę symetryczną kanalikową. Jest to wymuszone względami ich prostej i masowej produkcji. Skutkuje natomiast znacznym spadkiem odzysku ciepła podczas wykraplania się w nich kondensatu (niedrożność kanalików). Dodatkowo rosną wskutek kondensacji opory wewnętrzne wymiennika, co z kolei powoduje rozbilansowanie przepływów i co za tym idzie dalszy spadek sprawności temperaturowej wymiennika.

Dlatego tak często rzeczywiste wartości odzysku ciepła niektórych central są bardzo niskie i znacząco różnią się od tych reklamowanych. Wymienniki central MISTRAL PRO działają niezawodnie nawet podczas dużej kondensacji wody.

Zastosowany w centrali wymiennik ciepła wykonany jest z płyt z tworzyw sztucznych ułożonych w jarzmie ze stali nierdzewnej i przystosowany do przepływu powietrza o temp. max. 45°C. Wymiennik mocowany jest w centrali w elastycznych prowadnicach, umożliwiając jego szybki demontaż z urządzenia.

Bypass

Centrala MISTRAL PRO posiada wbudowaną przepustnicę bypassu z siłownikiem umożliwiającą wyłączenia odzysku ciepła, co jest szczególnie pożądane w przypadku zastosowania w układzie wentylacji gruntowego wymiennika ciepła GWC.

Zastosowana w centralach PRO szczelna przepustnica bypassu z siłownikiem w połączeniu z automatyką procesorową umożliwia automatyczne sterowanie odzyskiem ciepła centrali (skuteczniejsze chłodzenie).

W centralach Mistral PRO zastosowano przepustnicę suwakową montowaną w komorze wywiewnej centrali, a kanał bypassu wykonany jest za wymiennikiem przy tylnej ściance centrali. Po wyłączeniu odzysku ciepła przepustnica suwakowa zamyka możliwość przepływu powietrza przez wymiennik, otwierając jednocześnie kanał bypassu. Powietrze usuwane, przepływając przez centralę, omija wymienniki, dzięki czemu nie dochodzi do wymiany ciepła. Powietrze jest jedynie przefiltrowane, a następnie bez zmiany temperatury nawiewane lub usuwane z obiektu.

Przepływ powietrza przez rekuperator Mistral PRO z włączonym i wyłączonym bypassem

Zobacz także: Różnice w przepływie powietrza w centralach Mistral

Automatyka

Pracą centrali steruje zintegrowana automatyka.

Dedykowane oprogramowanie sterownika centrali umożliwia automatyczną pracę wentylatorów, układu rozmożeniowego, by-passu wymiennika ciepła, sterowanie dodatkowymi elementami zewnętrznymi (przepustnicami, nagrzewnicami, chłodnicami itp.) Program GEO-System, przydatny, gdy centrala pracuje z gruntowym wymiennikiem ciepła PROVENT-GEO, w zależności do pory roku i panujących warunków zewnętrznych optymalnie dostosowuje wydajność wentylacji.

Rozbudowana automatyka sterująca (RC6 KOMFORT) pozwala na uruchomienie wielu dodatkowych funkcji i dostosowanie pracy centrali wentylacyjnej do warunków struktury instalacji.

Dla mniej wymagających klientów proponujemy sterowniki uproszczone (RC6 MINI), które też skutecznie sterują pracą wentylacji w przypadkach mniej rozbudowanych instalacji.

Wentylatory

We wszystkich centralach zastosowano wentylatory renomowanej firmy ebm-papst. W przypadku MISTRAL PRO są to dmuchawy dwustronnie ssące, których konstrukcja gwarantuje bardzo cichą i ekonomiczną pracę urządzenia (niskie zużycie energii). Zastosowanie w centralach wentylatorów o dużych średnicach pracujących przy stosunkowo niskich obrotach gwarantuje bardzo cichą i ekonomiczną pracę urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu dużego sprężu dyspozycyjnego central.

Filtry powietrza

Filtry klasy EU4 - proste w wymianie i tanie wkłady z maty filtracyjnej mocowane są w szczelnych ramkach wysuwanych z centrali. Zalecamy możliwie częstą ich wymianę (co 3–4 miesiące).

Nagrzewnica wstępna rozmrożeniowa

W przypadku central MISTRAL PRO nagrzewnica wstępna wbudowana jest wewnątrz urządzenia. Opcjonalna, elektryczna nagrzewnica wstępna służy do rozmrażania wymiennika ciepła. W przeciwieństwie do innych central działa podczas mrozów tylko przez 10–20 minut okresowo co 80–100 minut. Koszty energii elektrycznej są więc stosunkowo niewielkie. W przypadku współpracy z wymiennikiem gruntowym PROVENT GEO nagrzewnica nie jest wymagana.

Możliwość rozmrażania recyrkulacyjnego

W przypadku przepustnicy recyrkulacyjnej występuje ona jako dodatkowa przepustnica kanałowa, dlatego niezbędne jest zaprojektowanie w instalacji miejsca jej montażu. Wysoka odporność na zamarzanie wymiennika ciepła umożliwia także jego rozmrażanie poprzez okresową recyrkulację dodatkowego powietrza pobieranego np. z holu domu. Podobnie jak dla nagrzewnicy elektrycznej, tak samo recyrkulacja załącza się na okres około 15 minut średnio co 80–100 minut. Jest to kolejny, po GWC, najbardziej ekonomiczny sposób ochrony przeciwzamrożenowej.

Budowa

Dodatkową zaletą central jest możliwość samodzielnego dostosowania króćców wyrzutowych centrali zgodnie z opisem wariantów wykonania.

Obudowy central w całości wykonane są z klejonych płyt PVC, wnętrze wygłuszono akustycznie i ocieplono termicznie pianką polietylenową. Dzięki temu obudowa charakteryzuje się dobrymi właściwościami tłumienia drgań, dobrym tłumieniem akustycznym oraz niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Jest też odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz charakteryzuje się dużą sztywnością przy niewielkim ciężarze urządzenia.

Pokrywę inspekcyjną wykonano z warstwowej, antywibracyjnej płyty aluminiowej w kolorze obudowy z dodatkową izolacją pianką polietylenową. Pokrywa mocowana jest do centrali przy pomocy gwintowanych gałek.

Wysoka odporność na zamarzanie - energooszczędna praca podczas mrozów

Stosowane przeciwprądowe płytowe wymienniki ciepła mogą mieć w warunkach laboratoryjnych nawet 95% skuteczności odzysku ciepła z powietrza usuwanego.

Jednak w warunkach zimowych podczas ujemnych temperatur powietrze zewnętrzne przepływając przez wymiennik ciepła powoduje zamarzanie kondensującej się wody z wilgotnego usuwanego powietrza. Zmniejsza to znacznie skuteczność odzysku ciepła, wzrastają opory oraz może dojść do zatkania lub uszkodzenia wymiennika.

Dlatego powszechnie stosuje się nagrzewnice wstępne. Działanie ich polega na ciągłym ogrzewaniu powietrza zewnętrznego do wartości około 0°C. Dodatkowo woda gromadząca się w wymienniku powoduje częściowe zatykanie niektórych obszarów, przepływ powietrza jest wówczas zakłócony. Dlatego woda powinna być możliwie sprawnie usuwana.

W obecnie stosowanych wymiennikach następuje "wypychanie" wody przez wywiewane powietrze. Ponieważ cała zawartość woda przemieszcza się wraz z powietrzem do końca wymiennika czyli najzimniejszego miejsca, dlatego niedopuszczalne jest, aby powietrze usuwane na wyjściu z wymiennika mogło mieć ujemną temperaturę.

Praktycznie prawie cała energia zużyta przez nagrzewnicę wstępną służy tylko podgrzaniu powietrza wyrzutowego. Jest to więc energia bezpowrotnie tracona. Ponieważ w naszych warunkach klimatycznych sezonowa ilość energii elektrycznej potrzebnej na ochronę przed zamarzaniem to: od 2,5 do 4,5 kWh/(m3/h). Zatem dla średniej wydajności wentylacji 200 m3/h (da domu o powierzchni około 180 m2) dodatkowe zużycie energii elektrycznej wyniesie: od 500 do 900 kWh.

W centralach MISTRAL PRO tak skonstruowaliśmy wymiennik, aby zredukować do minimum opisane negatywne skutki, dlatego zoptymalizowaliśmy jego pracę i konstrukcję tak by zapewnić:

 • Niezawodną wymianę ciepła z maksymalnym odzyskiem nawet w temperaturach powietrza zewnętrznego do około -15°C, wykazując przy tym wysoką odporność na zamarzanie.
 • Bezproblemowe odprowadzanie kondensującej się wody zawsze do strefy dodatnich temperatur.
 • Wymiennik ulega zamarzaniu znacznie wolniej od typowych konstrukcji ponieważ w wymienniku zachodzi tylko "szronienie" niewielkiej części kondensatu, reszta w postaci ciekłej jest na bieżąco usuwana z centrali. Umożliwia to znaczne ograniczenie działania nagrzewnicy wstępnej.
 • Nagrzewnica w centralach MISTRAL PRO załącza się w zależności od warunków na krótkie okresy 10–20-minutowe co około 80–100 minut.
Zużycie energii w MISTRAL PRO jest średnio 4–5 razy mniejsze!
Tabela mocy elektrycznej PRO 400 EC dla typowej instalacji
Wydajność [m3/h]Spręż dysp. [Pa]Moc [W]SFP [Wh/m3]
400 150 126 0,31
350 125 94 0,27
300 85 78 0,26
250 70 48 0,19
200 45 32 0,16

Rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym Mistral PRO Rekuperator z pompą ciepła MISTRAL MAX

MINSRAL PRO                                             MISTRAL MAX
Rekuperator podwieszany Mistral P Rekuperator basenowy Mistral BSR
rekuperatory podwieszane                            rekuperatory basenowe
Rekuperatory kompaktowe Mistral SMART Rekuperator Mistral DUO - rozebrany z obudowy
Rekuperator Mistral z wymiennikiem krzyżowym - widok wnętrza rozebranego rekuperatora
*Informacje zawarte na stronie internetowej  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dn. 23.04.1964r.Księga pierwsza, Tytuł IV, Dział II.
 

Pellet - sprzedaż z dostawą do twojego domu i firmy.

 

Pellet to ekologiczne paliwo z trocin drzewnych i agropellet z słomy, traw, kawy, łuski słonecznika itp.

 

Więcej

 

 

 

Kontakt

Dofinansowania Unijne, Kredytowanie

   
Copyright © 2013 No Limits Energy. Projekt i wykonanie: Studio WWW www.studiowww.com.pl

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies